Tu jesteś: Strona Główna » Kurs Instruktora strzelań w systemie POINT SHOOTING TACTICAL SYSTEM

Kurs Instruktora strzelań w systemie POINT SHOOTING TACTICAL SYSTEM

Szkolenia rozpoczyna się: 2014-03-15

-Przyswojenie  przez uczestników aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu strzelań sytuacyjnych metodą point shooting

-przygotowanie do samodzielnego prowadzenia szkoleń poprzez opanowanie umiejętności pedagogicznych  i wiedzy

- opanowanie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania, motywowania i kontroli procesu szkolenia

-przygotowanie do sporządzania ocen poziomu sprawności ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej oraz przygotowania uczestników do szkolenia

-przygotowanie do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i analiz obciążeń treningowych

-opanowanie umiejętności i wiedzy z zakresu strzelań sytuacyjnych metodą point shooting w strzelaniu instynktownym

-przygotowanie do oceny sprawności strzelania na podstawie obserwacji ćwiczeń wykonywanych podczas szkolenia

Uczestnicy Kursu po zaliczeniu Egzaminu Końcowego otrzymują :

-        Legitymację Instruktora Strzelectwa Sportowego, uprawniającą do prowadzenia zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych, Służbach Mundurowych oraz wszelkich innych jednostkach w/d potrzeb.

Wymagane dokumenty :

-        ksero dokumentu potwierdzajace uzyskanie wykształcenia min. średniego (świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne, dyplom ukończenia szkoły wyższej lub ksero książeczki instruktorskiej sportu, jeżeli posiadacie Państwo uprawnienia instruktorskie).

-        2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 na 4,5 cm.

-        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w kursie instruktorów strzelectwa.

Sprawdź TAGI:
Najbliższe szkolenia
Partnerzy Kameleon
2014 © Grupa Kameleon Szkolenia i inne słowa kluczowe | Wykonanie strony : fdgstudio.net
-