Tu jesteś: Strona Główna » Kurs zabezpieczenia technicznego

Kurs zabezpieczenia technicznego

Szkolenia rozpoczyna się: 2014-03-26

 

Rezygnacja z egzaminów dla kandydatów do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz detektywa, wprowadzenie list kwalifikowanych pracowników ochrony oraz pracowników zabezpieczenia technicznego, a także cykliczne szkolenia specjalistyczne – to najważniejsze zmiany, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., w ramach szerszego pakietu tzw. ustawy deregulacyjnej. Rozporządzenia w tej sprawie zostały przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 

Kwalifikowani pracownicy zabezpieczenia technicznego zostaną wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzone przez Komendanta Głównego Policji.Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy policji, właściwi za względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę.

WYMAGANIA:

Kwalifikowanym pracownikiem zabezpieczenia technicznego może zostać osoba, która m.in. ukończyła 18 lat, ma pełna zdolność do czynności prawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo i posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwy organ Policji.

Dotychczasowe zaświadczenia o ukończeniu danego kursu bądź szkolenia są nadal ważne, jeżeli zostały wydane przez placówki spełniające kryteria określone w ustawie o systemie oświaty.

Sprawdź TAGI:
Najbliższe szkolenia
Partnerzy Kameleon
2014 © Grupa Kameleon Szkolenia i inne słowa kluczowe | Wykonanie strony : fdgstudio.net
-