Tu jesteś: Strona Główna » Strategia zapobiegania terrorystycznym zamachom bombowym

Strategia zapobiegania terrorystycznym zamachom bombowym

Szkolenia rozpoczyna się: 2014-03-15

 

Pierwsza część szkolenia poświęcona jest ogólnemu wprowadzeniu w zagadnienia współczesnego terroryzmu, jego celów oraz metod i taktyk wykorzystywanych przez ugrupowania terrorystyczne. Pozwoli ona na zapoznanie się przez uczestników szkolenia z tłem zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się w związku z tym rodzajem zagrożeń. Część druga dotyczyć będzie profilowania potencjalnych sprawców zagrożeń terrorystycznych, z uwzględnienie elementów analizy behawioralnej. Pozwoli to na zwiększenie świadomości uczestnika szkolenia co do tego, jak rozpoznawać i reagować na zagrożenia ze strony osób, które mogą stanowić ryzyko z punktu widzenia bezpieczeństwa portu lotniczego.

Trzecia i czwarta część szkolenia dotyczyć będą rzeczywistego poziomu zagrożeń i szczegółowego określenia ich charakteru, ze zwróceniem szczególnej uwagę na potencjalne błędy, które mogą zostać popełnione przez personel i wpływać tym samym na poziom bezpieczeństwa. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z charakterystyką najczęściej wykorzystywanej metody zamachu terrorystycznego, tj.: zamachu bombowego, w tym uzyskają informacje między innymi na temat rodzajów materiałów i urządzeń wybuchowych oraz metod oceny takich zagrożeń oraz ich skutków.

W części piątej uczestnicy zapoznają się z podstawami strategii umożliwiającej zabezpieczenie instytucji przed terrorystycznym zamachem bombowym oraz rolą i możliwościami działania w takich sytuacjach.

PROGRAM ZAJĘĆ
1.Zagrożenia dla lotnictwa cywilnego wynikające z aktywności ugrupowań terrorystycznych
2. Profilowanie sprawców zamachów terrorystycznych

3. Zagrożenia wynikające z aktów terroru bombowego

 • terroryzm bombowy w definicjach
 • charakterystyka zagrożenia i ryzyka
 • urządzenia wybuchowe – konstrukcje i charakterystyka oddziaływania na środowisko (obiekty)
 • mechanizmy pobudzania w kontekście podejmowanych działań rozpoznawczych i identyfikacyjnych
 • materiały wybuchowe – wybrane przykłady
 • zjawisko wybuchu i zjawiska współtowarzyszące, w tym atrybuty wybuchu kształtujące możliwości realizacji procedur reagowania

4. Ocena skutków potencjalnego zagrożenia wybuchem

 • metody wyboru i dotarcia do obiektów zamachu przez zamachowca
 • fałszywe powiadomienia o potencjalnym zagrożeniu
 • metody oceny typu zagrożenia, w tym posługiwanie się podstawowym wyposażeniem detekcyjnym
 • parametryzacja zasięgu skutków potencjalnego wybuchu lub skażenia
 • przewidywanie efektu niszczenia infrastruktury, a możliwość realizacji procedur reagowania

5. Wybrane elementy strategii defensywnych przeciwko terroryzmowi bombowemu

 • działania ochronne w porcie lotniczym, w kontekście optymalnego wykorzystania komponentów strategii defensywnych
 • procedury przyjmowania informacji o potencjalnym zagrożeniu
 • identyfikacja i rozpoznanie potencjalnego zagrożenia w przebiegu służby patrolowo-ochronnej
 • kontrola ruchu osób w punktach kontroli detektorowej
 • postępowanie z przesyłkami potencjalnie niebezpiecznymi i dostawami
 • wybrane procedury postępowania w przypadku zagrożenia skażeniem lub atakiem bioterrorystycznym
 • taktyka zabezpieczenia rejonu potencjalnie zagrożonego wybuchem
 • relokacje i ewakuacja w kontekście zagrożenia wybuchem 

Sprawdź TAGI:
Najbliższe szkolenia
Partnerzy Kameleon
2014 © Grupa Kameleon Szkolenia i inne słowa kluczowe | Wykonanie strony : fdgstudio.net
-