Tu jesteś: Strona Główna » Studenci UŚ
Studenci UŚ
Instruktor Strzelectwa Sportowego
Data kursu: 2014-03-26
Uczestnicy Kursu po zaliczeniu Egzaminu Końcowego otrzymują :
  • Legitymację Instruktora Strzelectwa Sportowego, uprawniającą do prowadzenia zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych, Służbach Mundurowych oraz wszelkich innych jednostkach w/d potrzeb.
więcej...

Instruktor Point Shooting Tactical System
Data kursu: 2014-03-26
Przyswojenie przez uczestników aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu strzelań sytuacyjnych metodą point shooting więcej...

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej
Data kursu: 2014-03-26
Nabycie wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania zadań z zakresu ochrony osób i mienia oraz uzyskanie „ Zaświadczenia o ukończeniu kursu” wymaganego do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. więcej...

Kurs przygotowujący do egzaminu na detektywa
Data kursu: 2014-03-26

Od nowego roku nie ma już egzaminów na licencje detektywa. Zamiast egzaminów detektywi, podobnie jak kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej, muszą odbyć szkolenie specjalistyczne.


więcej...

Kurs zabezpieczenia technicznego
Data kursu: 2014-03-26
Kwalifikowani pracownicy zabezpieczenia technicznego zostaną wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzone przez Komendanta Głównego Policji.Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy policji, właściwi za względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę. więcej...

Działania ochronne w strategii ochrony osób
Data kursu: 2014-03-26

Szkolenie swoim zakresem obejmuje: 

- teoretyczne i praktyczne zajęcia posługiwania się bronią palną, indywidualnie i zespołowo

więcej...

Strategie zapobiegania terrorystycznym zamachom bombowym
Data kursu: 2014-03-26

Szkolenie składa się z dwóch części.

Część pierwsza uświadamia i wizualizuje szkolonym rzeczywisty poziom zagrożeń i szczegółowo określi ich charakter. Części druga opisuje podstawy strategii umożliwiającej zabezpieczenie instytucji przed terrorystycznym zamachem bombowym oraz wskazuje rolę i możliwości działania pracownika, każdego szczebla zarządzania.

więcej...

Najbliższe szkolenia
Partnerzy Kameleon
2014 © Grupa Kameleon Szkolenia i inne słowa kluczowe | Wykonanie strony : fdgstudio.net
-